Als je een eigen bedrijf hebt zal je deze irritatie zeker herkennen. De zogenaamde wanbetaler. Een klant die structureel de betalingstermijn die op je factuur staat overschrijdt. Maar wat is nu de beste manier om met een wanbetaler om te gaan? Het is ten slotte een klant en je zal zeker niet in alle gevallen de klantrelatie al op het spel willen zetten. Echter wil je wel graag dat de factuur voortaan op tijd betaald wordt. Deze balans kan best lastig zijn. Toch is het verstandig om je debiteurenbeheer strak in te richten. Een klant vindt dat nooit een probleem en sterker nog het is ook een middel om te laten zien dat je strak georganiseerd bent. Daarom vertel ik je er graag meer over in dit blog.

Hoe een strak debiteurenbeheer in te richten om de wanbetaler aan te pakken.

Om de wanbetaler goed aan te pakken is een strak debiteurenbeheer belangrijk. Daarbij is het in eerste instantie belangrijk om deze taak een duidelijke plek binnen je onderneming te geven. Zorg er daarbij voor dat er iemand verantwoordelijk voor is. Het is daarbij verstandig om het proces duidelijk uit te schrijven. Dus wanneer wordt er gefactureerd. Welke betalingstermijn wordt er gehanteerd? En hoe snel na het verstrijken van de betalingstermijn wordt er een herinnering verstuurd? Het is overigens verstandig om te vertellen dat logisch is om binnen vijf dagen na het verstrijken van de betalingstermijn de herinneringsfactuur te versturen. Dit is een middel om te laten zien dat je er kort op zit en daarmee is de wanbetaler altijd meer genegen jouw factuur voorrang te geven. Een ander belangrijk aspect is om in het proces op te nemen dat er telefonisch contact wordt gezocht met de wanbetaler. Zodoende kan je beter achterhalen wat de oorzaak is van de te late betaling en aan de hand daarvan passende nieuwe afspraken maken.

Samenwerken met een incassobureau

Andere belangrijk aspect om uiteindelijk de factuur betaald te krijgen van een wanbetaler is een samenwerking met een kundig incassobureau. Als je zelf je volledige proces doorlopen hebt en dat heeft geen resultaat opgeleverd dan is het moment daar om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Zei gaan resultaat proberen te boeken door allereerst een minnelijke incassoprocedure op te starten. Hierbij worden nog geen juridische middelen zoals beslaglegging ingezet. Toch kan dit wel al vaak resultaat opleveren doordat een wanbetaler toch meer dwang voelt door het feit dat hij of zij door een incassobureau wordt aangeschreven. Helpt dit niet dan worden juridische middelen zoals beslaglegging ingezet om de vordering geïncasseerd te krijgen.