d-live.nl

Letselschade.nl helpt jou bij het claimen van schadevergoeding

Heb je letselschade opgelopen? Dan helpen de juristen en experts van letselschade.nl jou kosteloos bij het claimen van een schadevergoeding. Is er contact opgenomen met letselschade.nl? Dan wordt tijdens de intake bepaald of de zaak juridisch gezien kansrijk is. Ook wordt besproken welke stukken er moeten worden aangeleverd om de zaak aan te kunnen nemen. Wordt de zaak kansrijk geacht? Dan wordt een belangenbehartiger ingeschakeld. Die belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk en vraagt om een voorschot. Met dit voorschot kunnen de eerste kosten na het ongeval worden opgevangen. Alle kosten worden door de belangenbehartiger in beeld gebracht. Zijn claim wordt eventueel onderbouwd met medische informatie. Is er sprake van een medische eindsituatie? Dan wordt een voorstel ingediend bij de wederpartij. Als alle partijen akkoord gaan kan de schadevergoeding worden overgemaakt.

Het claimen van letselschadevergoeding na een ongeval

Letselschade kan zorgen voor onvoorziene uitgaven en onaangename kosten. Wanneer is een letselschadevergoeding claimen mogelijk? De extra kosten die ontstaan zijn door het letsel kunnen worden geclaimd. Letselschadevergoeding claimen is bijvoorbeeld mogelijk als er reiskosten moeten worden geclaimd omdat het niet meer mogelijk is om zelf te rijden. Natuurlijk is letselschadevergoeding claimen ook mogelijk bij een medische behandeling in het ziekenhuis. Kunnen bepaalde klussen niet meer goed worden uitgevoerd? Dan is een letselschadevergoeding claimen voor huishoudelijke hulp mogelijk. Letselschadevergoeding kan ook worden geclaimd als er sprake is van verloren inkomsten omdat de werkgever maar een deel van het laatst verdiende loon betaalt. Bovendien kan er een lestelschadevergoeding worden geclaimd als extra kosten voor buitenschoolse opvang, kinderopvang en oppas moeten worden gemaakt. 

Gratis een letselschadevergoeding laten claimen

Bij letselschade kan een jurist helpen om een letselschadevergoeding te claimen. Aan het letselschadevergoeding claimen zijn geen kosten verbonden. De jurist zal proberen te zorgen dat de hoogst haalbare schadevergoeding wordt uitgekeerd. De hulp van de jurist is kosteloos. Je hoeft de jurist niet zelf te betalen, omdat het in Nederland zo geregeld is dat alle kosten van de juridische bijstand betaald moeten worden door de persoon die de letselschade heeft veroorzaakt of door zijn verzekeraar. Aangeraden wordt daarom om de letstelschade die is ontstaan na bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een hondenbeet altijd met een jurist te bespreken. Desgewenst kan een jurist ook een huisbezoek brengen. Het is dus niet altijd nodig om voor het letselschadevergoeding claimen de deur uit te gaan. Dankzij een landelijk dekkend netwerk in het claimen van letselschade van letselschade.nl is een gespecialiseerde jurist altijd in de buurt.

Mobiele versie afsluiten